Medlemsskap och greenfeeavtal

 

Ordinarie medlemsavgifter för 2017 i Hofgårds GK.  

  Spelavgift Medlemsavgift Total avgift
Fullvärdig seniorer        4 260 440 4 700
Studerande 22 - 25 år  1 560 440 2 000
Greenfeemedlem          1 360 440 1 800
Junior   19-21               1 700 200 1 900
Juniorer tom 18              200    200
Passiv medlem                     500
                               

Guldmedlem betalar 1100 kr utöver fullvärdig medlemsavgift. Som guldmedlem har Du gratis bollar på rangen, och kan ta med 3 gäster i Din boll för halv greenfee.

Golfbilsmedlem betalar en engångsavgift på 1800 kr utöver sin ordinarie medlemsavgift och har sedan alltid tillgång till en golfbil. Under speciella banförhållanden så som frost eller blöta banförhållanden kan restiktioner bli aktuella för bilkörning.

Medlemsavgifter för nya medlemmar
Klubben har inga lån, spelrätter eller aktier utan Du betalar bara en årsavgift. Skulle Du mot förmodan vilja sluta spela golf hos oss kan Du följaktligen aldrig drabbas av problem med svårsålda spelrätter eller aktier. 

Fullvärdig medlemskap.Ny fullvärdig medlem betalar 1500:- för resten av 2017 och får dessutom rabatt på nästa års avgift. Avgiften för 2018 blir 3500:-.

I detta medlemskap ingår att kunna  uttnyttja klubbens alla greenfeerabatter. Se mer om dessa under fliken greenfeeavtal.

Junior tom 18 år betalar 200 kr. 

 

Kontakta kansli@hofgard.se eller ring 0705-236620 om Du har frågor angående medlemskap, autogiro eller nybörjarkurser.
                                                                             

Greenfeeavtal med andra klubbar, gäller bara fullvärdiga medlemmar.

 

"Hallandsgreenfee"  Senior betala 200:-. Junior spelar gratis. Helgfri måndag till fredag 1/1-18/6 samt 17/8 -31/12. Gäller för fullvärdiga medlemmar i Hallands Golfdistrikt.

 "Markgreenfee"  Gäller alla dagar. Fullvärdig medlem i klubbar nedan har 100:- rabatt vid varje speltillfälle. Junior spelar gratis.  

  • Bredareds GK
  • Kinds GK
  • Marks GK
  • Gräppås GK 

 

"Västpoolen" Fritt spel gäller alla helgfria måndagar till fredagar 1/1-18/6 samt 17/8-31/12
Gäller fullvärdiga medlemmar i Vinbergs GK, Tönnersjö GK, Åkagårdens GK och Hofgårds GK.